logo
Alberta


Grande Prairie


Député(e): Tracy Allard (PCU)


Dernière mise à jour : 29 janvier 2023

PCU solide
Grande Prairie 55% ± 8% PCU 31% ± 7% NPD 8% ± 4% PAB 3% ± 2% WIP PCU 2019 62,4% Projection du vote | 29 janvier 2023
50% 100% Grande Prairie >99% PCU <1% NPD <1% PAB Probabilités de victoire | 29 janvier 2023


Projection du vote | Grande Prairie

PCU 55% ± 8% NPD 31% ± 7% PAB 8% ± 4% Projection du vote % | Grande Prairie 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2021► 2021-01-01 2021-05-01 2021-09-01 2022► 2022-01-01 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 Élection 2023 PCU NPD PAB

Probabilités de victoire | Grande Prairie

PCU >99% NPD <1% Probabilité de victoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2021► 2021-01-01 2021-05-01 2021-09-01 2022► 2022-01-01 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 Élection 2023 PCU NPD

Historique récent | Grande Prairie2019 Proj. PCU 62,4% 55% ± 8% NPD 21,8% 31% ± 7% PAB 12,6% 8% ± 4% WIP 0,0% 3% ± 2% PVA 0,0% 0% ± 1% LIB 0,0% 0% ± 1%