logo
Alberta


Calgary-Glenmore


Député(e): Nagwan Al-Guneid, (NPD)


Dernière mise à jour : 31 mai 2023

Pivot PCU/NPD
Calgary-Glenmore 49% ± 4% NPD 49% ± 4% PCU NPD 2023 49,2% Projection du vote | 31 mai 2023
50% 100% Calgary-Glenmore 51%▲ NPD 49%▼ PCU <1% PVA Probabilités de victoire | 31 mai 2023Projection du vote | Calgary-Glenmore

PCU 49% ± 4% NPD 49% ± 4% Projection du vote % | Calgary-Glenmore 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2023-03-01 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01 Élection 2023 PCU NPD

Probabilités de victoire | Calgary-Glenmore

PCU 49% NPD 51% Probabilité de victoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2023-03-01 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01 Élection 2023 PCU NPD

Historique récent | Calgary-Glenmore2019 2023 Proj. NPD 31,9% 49,2% 49% ± 4% PCU 55,8% 49,1% 49% ± 4% PVA 1,2% 1,6% 2% ± 1% PAB 8,5% 0,0% 0% ± 0% LIB 1,6% 0,0% 0% ± 0%